Ο Hamilton θα προσφέρει στους χορευτές, διαφορετικών εκπαιδευτικών προελεύσεων και εμπειριών, την ευκαιρία να μυηθούν στο Contact Improvisation  ή ακόμη να θυμηθούν τα βασικά για το είδος.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν ξανά στις 5 Οκτωβρίου και οι δασκάλοι θα ανακοινωθούν σύντομα!

Contact Improvisation με τον Hamilton Monteiro

Ο Hamilton θα προσφέρει στους χορευτές, διαφορετικών εκπαιδευτικών προελεύσεων και εμπειριών, την ευκαιρία να μυηθούν στο Contact Improvisation  ή ακόμη να θυμηθούν τα βασικά για το είδος.

Ο Hamilton διδάσκει αυτήν την ιδιαίτερη τεχνική χορού ως μια αλληγορία μιας φιλοσοφίας ζωής που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την εγρήγορση, και την ισορροπία. Η ιδεολογία του βασίζεται στην έννοια της αποτελεσματική χρήση της αναπνοής ως οδηγό. Μέσα από το contact improvisation, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη φυσική ευθύνη για το σώμα τους, καθώς και για το σώμα του συντρόφου τους. Σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον, οι αυτοσχεδιαστές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν εσωτερικά και εξωτερικά μέσω του μυικού συστήματος με τον εαυτό τους και με την ομάδα που τους περιβάλλει. Ο απώτερος στόχος του μαθήματος θα είναι η δημιουργία ενός Contact Improvisation jam – μια σωματική εμπειρία διασκέδασης της κοινότητας!

Παρακολουθήστε ένα μικρό παράδειγμα της τεχνικής αυτής σε αυτό το video:https://www.dropbox.com/s/qec6ufm9wockjh2/CONTACT%20IMPROVISTATION%20MOV.mp4?oref=e&n=65063291

Παρασκευή 9.00-10.30 π.μ

Τιμή μαθημάτων 3 ευρώ

Μαίος / Ιούνιος

 

Release technique με τον Hamilton Monteiro

Τρίτη 9.00-10.30 π.μ

Τιμή μαθημάτων 3 ευρώ

Ιούνιος

Contact Improvisation Jam

Το jam θα είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες και μη επαγγελματίες χορευτές και μουσικούς, που είναι οικείοι με την τεχνική αυτή

Παρακολουθήστε ένα μικρό παράδειγμα της τεχνικής αυτής σε αυτό το video: https://www.dropbox.com/s/qec6ufm9wockjh2/CONTACT%20IMPROVISTATION%20MOV.mp4?oref=e&n=65063291

Σάββατο 18.00-19.30 μ.μ
Συμμετοχή 3 ευρώ
Έναρξη 6 Ιουνίου

Release technique with Hamilton Monteiro

FullSizeRender (3)

Τuesday 9.00-10.30 a.m
Class prize 3 euro
May / June

Contact Improvisation Jam

The jam will be open to proffessional and non proffessional dancers who are familiar with this technique and to musicians who are familiar

Saturdays 18.00-19.30 p.m
Participation fee 3 euro
Starting 6th June

Ballet for Contemporary dancers with Ombline Noyer

The  class is mostly aimed for professional contemporary dancers, as well as any performer (of any age) who which to attend a ballet class.

A good barre will be constructed in order to warm up properly, focusing on each part of the body and how to move in coordination. Henceforth, feeling as grounded on the floor as in any contemporary technique and in placement for the center.

Throughout this class pre-made judgements about ones inability to enjoy ballet as a contemporary dancer/performer will be removed from your vocabulary!

Wednesdays  9.00-10.30 a.m
Class prize 3 euro
Starting 8th July