movingthenew

 

 

 

 

MOVING THE NEW

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού

Μάιος-Δεκέμβριος 2016

 

Η Σ.Σ.Χ.Λ. ανακοινώνει το πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης ‘MOVING THE NEW’ για το 2016.
 
Το πρόγραμμα θα έχει ως βασικό πυρήνα δύο φιλοξενίες για χορογραφική έρευνα.
 
Το πρόγραμμα εξυπηρετεί τους στόχους της Σ.Σ.Χ.Λ. που επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση και συνεχή εξέλιξη των ντόπιων χορογράφων και χορευτών, στην ανάπτυξη κοινού και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή χορευτική πραγματικότητα.
 
Η Στέγη είναι μέρος του EDN ενός διεθνούς δικτύου και προσφέρει στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες την ευκαιρία για προσωπική και καλλιτεχνική ανάπτυξη μέσα ένα σημαντικό δίκτυο επαφών.
 
Η Στέγη χορού υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και προσκαλεί νέους και ώριμους καλλιτέχνες να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν στη δημιουργία σόλο ή ομαδικής δουλειάς που να ερευνούν, να επανεξετάζουν και να επαναπροσδιορίζουν τις υφιστάμενες πρακτικές των παραστατικών τεχνών.
 
Η Σ.Σ.Χ.Λ. κατέχει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο των συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα φιλοξενίας ενθαρρύνει προτάσεις από καλλιτέχνες που έχουν ως βάση τους την Κύπρο αλλά με την πιθανότητα να φιλοξενηθούν μελλοντικά και στο εξωτερικό.
 
Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας, η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια φιλοξενίες για καλλιτέχνες μέσα από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim’ και μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Περφόρμανς Open House.
 
Το πρόγραμμα επιχορηγεί και στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

 

Φιλοξενίες καλλιτεχνών για χορογραφική ανάπτυξη

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να επικοινωνήσουν τόσο λεκτικά όσο και σωματικά τη δουλειά τους καθώς επίσης και να τους καθοδηγήσει στο να ανακαλύψουν τη δική τους χορογραφική φωνή.
 
Η πρόγραμμα φιλοξενίας αφορά τόσο τους νέους χορογράφους που έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και τους πιο ώριμους καλλιτέχνες που επιθυμούν να επαναπροσεγγίσουν την χορογραφική τους έρευνα και δημιουργία.
 
Η επιλογή για τις φιλοξενίες θα γίνει από επιτροπή διακεκριμένων καλλιτεχνών και εκπροσώπων πολιτιστικών οργανισμών από το διεθνή χώρο.
 
Εκτός από τη δημιουργία και ανάπτυξη της δουλειάς τους, οι καλλιτέχνες θα μοιραστούν τη δημιουργική διαδικασία τους μαζί με την κοινότητα μέσα από ανοιχτές πρόβες, εργαστήρια ή μέσα από συζητήσεις και ανοιχτό διάλογο με το κοινό.
Η φιλοξενία θα αποτελείται από:
 
– 3 ερευνητικές περιόδους : α) Μάιος- Ιόυλιος, β) Ιούλιος- Οκτώβρη και γ) Οκτώβρη -Δεκέμβρη.
 
– Παρουσιάσεις των έργων σε εξέλιξη στο τέλος της κάθε περιόδου.
 
– Συνεδρίες για ανατροφοδότηση.
 
– Συμμετοχή σε χορογραφικό εργαστήριο στην Κύπρο ( πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη)
 
– Παρουσίαση του τελειωμένου έργου τον Δεκέμβριο του 2016 σε θέατρο στη Λεμεσό.
 
– Δραστηριότητες που απευθύνονται στην κοινότητα (παρουσίασεις, εργαστήρια, ομιλίες).
 
– Επαφές και προτάσεις σε οργανισμούς και συνεργάτες στην υπόλοιπη Ευρώπη για την συνέχιση της έρευνας στο μέλλον.
 
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
 
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 9 Μαίου 2016 η ώρα 13:00.
 
Χρονικό πλαίσιο:
 
Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν μετά από συμφωνία του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και του συντονιστή του προγράμματος για τις εξής περιόδους : α) Μάιος- Ιόυλιος, β) Ιούλιος- Οκτώβρη και γ) Οκτώβρη -Δεκέμβρη. Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη την περίοδο του προγράμματος.
 
Διαδικασία επιλογής:
 
Θα γίνουν δεχτές προτάσεις για εξέλιξη υφιστάμενων έργων ή για την δημιουργία καινούργιων έργων. Κατά τη διαρκεία της φιλοξενίας οι καλλιτέχνες θα πρέπει να συνεργαστούν με δικό τους μέντορα/δραματουργό. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των δειγμάτων δουλειάς, την πρωτοτυπία της ιδέας του καλλιτέχνη καθώς και την ενδιαφέρουσα προοπτική για την υλοποίηση του έργου.
 
Έξοδα
 
Η Σ.Σ.Χ.Λ. θα παρέχει στον καλλιτέχνη το χώρο εργασίας και αμοιβή 500 ευρώ. Η αμοιβή του μέντορα/δραματουργού θα είναι 300 ευρώ. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τα τρέχοντα έξοδα καθ’όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του φαγητού, της μετακίνησης από και προς τη Στέγη χορού , υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού.Η Στέγη θα παρέχει υπογραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες.
 

Αίτηση
 
Παρακαλούμε να μας στείλετε την πιο κάτω αίτηση ως συνημμένο κείμενο στο info@dancehouselemesos.com
 
1. Όνομα:
 
2. Ιθαγένεια:
 
3. Κύρια γλώσσα:
 
4. Ημερομηνία γέννησης
 
5. Όνομα ομάδας χορού (εάν υπάρχει):
 
6. Τίτλος του έργου/project:
 
7. Ιστοσελίδα
 
8. Διαδικτυακούς συνδέσμους προηγούμενων έργων
 
9. Πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες σας : το όνομα τους, το ρόλο τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα , εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης.
 
10. Ανάγκες φιλοξενίας – παρακαλώ αναφέρετε εδώ τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, που μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται μόνο): τις τεχνικές ανάγκες και εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους της Στέγης. (μέχρι 200 λέξεις).
 
11. Περιγράψτε την ιδέα σας και τον εαυτό σας σε ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
 
12. Περιγραφή έρευνας (μέχρι 300 λέξεις):
 
13. Κύριοι στόχοι/σκοποί για τη διάρκεια της φιλοξενίας (μέχρι 100 λέξεις):
 
14. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσα από τη φιλοξενία στη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού; Γιατί μπορείτε να το επιτύχετε μόνο στη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού;
 
15. Πώς θα έρθετε σε επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας σας; Παραδείγματα: παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, διάλεξεις, κ.λπ. (μέχρι 200 λέξεις)
 
16. Παρακαλώ εξηγείστε πως σκοπεύετε να συνεχίσετε την έρευνα πέρα από τη φιλοξενία στη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού;
 
17. Αναφέρετε λεπτομέρειες για την ιστορία καθώς επίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη του project. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρονοδιάγραμμα για την περιγραφή σας
 
18. Μια πρόσφατη φωτογραφία σας.
 
 
Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία!