moving_the_new_website_1-1024x513

MOVING THE NEW

Ανοικτό Κάλεσμα

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης της Στέγης Χορού Λεμεσού

Mάρτιος-Δεκέμβριος 2018

Η Στέγη Χορού Λεμεσού ανακοινώνει το πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης MOVING THE NEW για το 2018. Το πρόγραμμα έχει ως βασικό πυρήνα τις φιλοξενίες καλλιτεχνών για χορογραφική/καλλιτεχνική έρευνα.

 

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί τους στόχους της Στέγη Χορού Λεμεσού που επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση και συνεχή εξέλιξη των ντόπιων χορογράφων και χορευτών, των καλλιτεχνών των παραστατικών τεχνών, στην ανάπτυξη κοινού και στη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή χορευτική/καλλιτεχνική πραγματικότητα.

 

Η Στέγη Χορού Λεμεσού είναι μέλος των διεθνών δικτύων E.D.N και Aerowaves και προσφέρει στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες την ευκαιρία για προσωπική και καλλιτεχνική ανάπτυξη μέσα ένα σημαντικό δίκτυο επαφών.

 

Η Στέγη Χορού Λεμεσού υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και προσκαλεί νέους και ώριμους καλλιτέχνες να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν στη δημιουργία σόλο ή ομαδικής δουλειάς που να ερευνούν, να επανεξετάζουν και να επαναπροσδιορίζουν τις υφιστάμενες πρακτικές των παραστατικών τεχνών.

 

Η Στέγη Χορού Λεμεσού κατέχει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο των συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα φιλοξενίας ενθαρρύνει προτάσεις από καλλιτέχνες που έχουν ως βάση τους την Κύπρο αλλά με την πιθανότητα να φιλοξενηθούν μελλοντικά και στο εξωτερικό.

Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας, η Στέγη Χορού Λεμεσού έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια φιλοξενίες για καλλιτέχνες μέσα από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim’ και μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Περφόρμανς Open House.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί και στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

 

Φιλοξενίες καλλιτεχνών για χορογραφική/καλλιτεχνική ανάπτυξη:

 

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να επικοινωνήσουν τόσο λεκτικά όσο και σωματικά τη δουλειά τους καθώς επίσης να τους καθοδηγήσει στο να ανακαλύψουν τη δική τους χορογραφική/καλλιτεχνική φωνή.

Το πρόγραμμα φιλοξενίας αφορά τόσο τους νέους χορογράφους που έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και τους πιο ώριμους καλλιτέχνες που επιθυμούν να επαναπροσεγγίσουν την χορογραφική/καλλιτεχνική τους έρευνα και δημιουργία. Μπορούν να αιτηθούν και καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια.

Η επιλογή για τις φιλοξενίες θα γίνει από τριμελή επιτροπή διακεκριμένων καλλιτεχνών και εκπροσώπων πολιτιστικών οργανισμών.

Εκτός από τη δημιουργία και ανάπτυξη της δουλειάς τους, οι καλλιτέχνες θα μοιραστούν τη δημιουργική διαδικασία τους μαζί με την κοινότητα μέσα από ανοιχτές πρόβες, εργαστήρια ή μέσα από συζητήσεις και ανοιχτό διάλογο με το κοινό.

 

Η φιλοξενία θα αποτελείται από:

– 3 ερευνητικές περιόδους : α) Μάρτιο-Ιούνιο, β) Ιούνιο-Σεπτέμβρη και γ) Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη.

– Παρουσιάσεις των έργων σε εξέλιξη στο τέλος της κάθε περιόδου.

– Συνεδρίες για ανατροφοδότηση

– Συμμετοχή σε χορογραφικό εργαστήριο στην Κύπρο (πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη)

– Μια από τις συμμετοχές θα επιλέγει από το διευθυντή για να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του Open House Festival.

– Δραστηριότητες που απευθύνονται στην κοινότητα (παρουσίασεις, εργαστήρια, ομιλίες).

– Επαφές και προτάσεις σε οργανισμούς και συνεργάτες στην υπόλοιπη Ευρώπη για την συνέχιση της έρευνας στο μέλλον.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018.

Χρονικό πλαίσιο:

Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν μετά από συμφωνία του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και του συντονιστή του προγράμματος για τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους. Οι καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για όλη την περίοδο του προγράμματος.

 

Διαδικασία επιλογής:

Θα γίνουν δεχτές προτάσεις για την δημιουργία καινούργιων έργων. Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας οι καλλιτέχνες θα πρέπει να συνεργαστούν με μέντορα/δραματουργό. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης δε συνεργάζεται με συγκεκριμένο μέντορα/δραματουργό θα πρέπει να το δηλώσει στην αίτηση. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των δειγμάτων δουλειάς, την πρωτοτυπία της ιδέας του καλλιτέχνη καθώς και την ενδιαφέρουσα προοπτική για την υλοποίηση του έργου. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα η Σ.Χ.Λ θα επιλέξει για υλοποίηση μέχρι και 4 προτάσεις.

 

Aμοιβή:

– €600 για τον δημιουργό

– €400 για τον δραματουργό/μέντορα

Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τα τρέχοντα έξοδα καθ’όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του φαγητού, της μετακίνησης από και προς τη Στέγη χορού, υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού. Η Σ.X.Λ θα παρέχει υπογεγραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες.

 

Αίτηση:

Παρακαλούμε να μας στείλετε την πιο κάτω αίτηση ως συνημμένο κείμενο στο info@dancehouselemesos.com

 1. Όνομα:
 2. Κύρια γλώσσα:
 3. Ημερομηνία γέννησης:
 4. Όνομα ομάδας χορού (εάν υπάρχει):
 5. Τίτλος του έργου/project:
 6. Ιστοσελίδα:
 7. Διαδικτυακούς συνδέσμους προηγούμενων έργων:
 8. Πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες σας : το όνομα τους, το ρόλο τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα , εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης.
 9. Ανάγκες φιλοξενίας – παρακαλώ αναφέρετε εδώ τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας, που μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται μόνο): τις τεχνικές ανάγκες και εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους της Στέγης. (μέχρι 200 λέξεις).
 10. Περιγράψτε την ιδέα σας και τον εαυτό σας σε ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
 11. Περιγραφή έρευνας (μέχρι 300 λέξεις):
 12. Κύριοι στόχοι/σκοποί για τη διάρκεια της φιλοξενίας (μέχρι 100 λέξεις):
 13. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσα από τη φιλοξενία στη Στέγη Χορού Λεμεσού; Γιατί μπορείτε να το επιτύχετε μόνο στη Στέγη Χορού Λεμεσού;
 14. Πώς θα έρθετε σε επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας σας; Παραδείγματα: παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, διαλέξεις, κ.λπ. (μέχρι 200 λέξεις)
 15. Παρακαλώ εξηγήστε πως σκοπεύετε να συνεχίσετε την έρευνα πέρα από τη φιλοξενία στη Στέγη Χορού Λεμεσού;
 16. Αναφέρετε λεπτομέρειες για την ιστορία καθώς επίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη του project. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρονοδιάγραμμα για την περιγραφή σας
 17. Μια πρόσφατη φωτογραφία σας.

 

Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία!