MOVING THE NEW Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού Φιλοξενία καλλιτεχνών Απρίλιος-Δεκέμβριος 2015

March 25th, 2015 Posted by Uncategorized No Comment yet

Η Σ.Σ.Χ.Λ. δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών ‘MOVING THE NEW’. Το πρόγραμμα θα προσφέρει 13 φιλοξενίες στους τομείς της χορογραφικής ανάπτυξης και της επιμόρφωσης.
Η προθεσμία των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 13.00 μ.μ.

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί τους στόχους της Σ.Σ.Χ.Λ. που επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση και συνεχή πρόοδο των ντόπιων χορογράφων και χορευτών, στην ανάπτυξη κοινού και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Η Στέγη είναι μέρος ενός αυξανόμενου διεθνούς δικτύου, του EDN και προσφέρει στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες την ευκαιρία για προσωπική και καλλιτεχνική ανάπτυξη μέσα σε αυτό το δίκτυο επαφών.

Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας, η Στέγη Χορού έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια φιλοξενίες για καλλιτέχνες μέσα από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim’ και μέσα από το Open House Festival.

Φέτος το πρόγραμμα φιλοξενίας θα χωριστεί σε δύο τομείς με διαφορετικές δραστηριότητες και δράσεις.

1.Φιλοξενία χορογραφικής έρευνας και ανάπτυξης (3 καλλιτέχνες)
2.Φιλοξενία επιμορφωτικής ανάπτυξης (3 καλλιτέχνες)

Συντονιστές του προγράμματος θα είναι οι: Λία Χαράκη (καλλιτέχνης/ Πρόεδρος του συμβουλίου της Σ.Σ.Χ.Λ) και ο Αργύρης Αργυρού (Διευθυντής διεθνών σχέσεων της Σ.Σ.Χ.Λ.)

Ο συνεργάτης μας στην Ευρώπη είναι ο Roberto Casarotto (OPERA ESTATE FESTIVAL and Centro per la Scena Contemporanea – Bassano del Grappa, Iταλία) για τις φιλοξενίες χορογραφικκής ανάπτυξης. Από την Κύπρο η Dara Milovanovic από το Πρόγραμμα χορού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τις φιλοξενίες επιμορφωτικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί και στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Φιλοξενίες καλλιτεχνών για χορογραφική ανάπτυξη

‘Προσφέροντας τις συνθήκες για να ανακαλύψει κανείς τον εαυτό του
Με το να ξοδεύει χρόνο για ό, τι φαίνεται τίποτα,
αλλά είναι το παν
που οδηγεί στη στιγμή της δημιουργίας!’

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να αρθρώσουν προφορικά και σωματικά τη δουλειά τους καθώς επίσης να τους καθοδηγήσει να ανακαλύψουν τη δική τους χορογραφική φωνή.

Η φιλοξενία είναι τόσο για νέους χορογράφους που έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και για πιο ώριμους καλλιτέχνες που θέλουν να δουν τη δουλειά τους με νέο μάτι.

Η επιλογή για τις φιλοξενίες θα γίνει από Επιτροπή διακεκριμένων καλλιτεχνών, και στελεχών πολιτιστικών οργανισμών από το διεθνή χώρο των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα.

Εκτός από τη δημιουργία και ανάπτυξη της δουλειάς τους, οι καλλιτέχνες θα μοιραστούν τη δημιουργική διαδικασία τους στη Στέγη μαζί με την κοινότητα μέσα από είτε ανοιχτές πρόβες, ή εργαστήρια, ή μέσα από ανοιχτό διάλογο με τον καλλιτέχνη.

Η φιλοξενία θα αποτελείται από:

– 6 εβδομάδες φιλοξενίας χωρισμένες σε 2 περιόδους (άνοιξη και φθινόπωρο)
– Χορογραφικές παρουσιάσεις των έργων σε εξέλιξη στο τέλος της κάθε περιόδου
– Συνεργασία με έναν σύμβουλο/ μέντορα που ο καλλιτέχνης μπορεί να προτείνει ή να επιλέξει από τη λίστα των συνεργατών μας
– Επανατροφοδότηση
– Παρουσίαση του έργου σε εξέλιξη στο Φεστιβάλ Open House
– Συμμετοχή στα καλοκαιρινά εργαστήρια στο Bassano del Grappa
– Μια δραστηριότητα που απευθύνετε στην Κοινότητα (παρουσίαση, εργαστήριο, ομιλία)
– Συμμετοχή σε διαλέξεις και ομιλίες σχετικές με τους τομείς παραγωγής και διαχείρισης
– Συμμετοχή στο εργαστήριο μίας εβδομάδας του Φεστιβάλ Open House με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μέντορα χορογραφικής έρευνας (θα ανακοινωθεί σύντομα)
– Παρουσίαση της παράστασης του τελειωμένου έργου τον Δεκέμβριο σε θέατρο στη Λεμεσό
– Διασυνδέσεις με τους οργανισμούς εταίρους μας στην Ευρώπη για την ευκαιρία της συνέχειας της έρευνας στο εξωτερικό στο μέλλον.

Οδηγίες Αίτησης

Η Στέγη χορού υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και προσκαλεί νέους και ώριμους καλλιτέχνες να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν τη δημιουργία σόλο ή ομαδικής δουλειάς που ερευνά, προκαλεί, και επεκτείνει τα υπάρχοντα πρότυπα της παραστατικής πρακτικής.

Η Σ.Σ.Χ.Λ. κατέχει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό των συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα φοιλοξενίας ενθαρρύνει προτάσεις από καλλιτέχνες που έχουν ως βάση την Κύπρο αλλά με τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν και στο εξωτερικό στο μέλλον.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι προτάσεις πρέπει να παραληφθούν στις 26 Μαρτίου, ώρα 13.00, 2015

Χρονικό πλαίσιο:

Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν σε συμφωνία μεταξύ του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και του προσωπικού της Στέγης, κατά τη διάρκεια των μηνών Απρίλιο με Ιούλιο και Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο 2015

Διαδικασία αίτησης:

Μπορεί να γίνουν δεχτές προτάσεις για ανάπτυξη έργων σε εξέλιξη ή για εντελώς νέα έργα. Αφορά καλλιτέχνες χορού.

Διαδικασία επιλογής:

Μία επιτροπή διακεκριμένων καλλιτεχνών, και στελεχών πολιτιστικών οργανισμών από τον τοπικό και διεθνή χώρο θα συνεδριάσει στα τέλη Μαρτίου για να εξετάσει τις προτάσεις. Τα ονόματα των μελών της επιτροπής θα ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα.

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των δειγμάτων δουλειάς, την πρωτοτυπία των ιδεών του καλλιτέχνη, καθώς και την ενδιαφέρουσα προοπτική υλοποίησης του έργου.

Προβολή στην κοινότητα, εκπαίδευση & τεκμηρίωση

Ο επιλεγμένος καλλιτέχνης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση ή εκδήλωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανοιχτή πρόβα, προβολή, ή συζήτηση. Ενθαρύνονται οποιαδήποτε εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις προς την κοινότητα.

Οι καλλιτέχνες έχουν επίσης την υποχρέωση τεκμηρίωσης της δουλειάς τους κατά την παραμονή τους στη Στέγη. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την τεκμηρίωση θα παρέχονται στους επιλεγμένους καλλιτέχνες.

Έξοδα

Η Σ.Σ.Χ.Λ. θα παρέχει το χώρο εργασίας και μια αμοιβή 400-600 ευρώ (ανάλογα με το ποσό που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού). Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους παραγωγή και τα τρέχοντα έξοδα καθ’όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του φαγητού, της μετακίνησης από και προς τη Στέγη χορού, υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού.

Η Στέγη θα παρέχει υπογραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες

Επίσκεψη

Ενθαρρύνουμε εκ των προτέρων επισκέψεις στη Στέγη χορού. Όλες οι επισκέψεις πρέπει να κανονιστούν εκ των προτέρων με τους συντονιστές του προγράμματος.

Αίτηση

Παρακαλούμε να μας στείλετε την πιο κάτω αίτηση ως συνημμένο κείμενο στο info@dancehouselemesos.com

1. Τίτλος του έργου:
2. Όνομα:
3. Όνομα ομάδας χορού (κατά περίπτωση):
4. Ιστοσελίδα:
5. Ιθαγένεια:
6. Κύρια γλώσσα:
7. Ημερομηνία γέννησης:
8. Tίτλος του Project:
9. Πληροφορίες σχετικά με συνεργάτες-Απαριθμήστε κάθε συμμετέχοντα στη φιλοξενία με το όνομα τους, τον ρόλο τους, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης. Αν είστε ο μοναδικός καλλιτέχνης χωρίς οποιουσδήποτε συνεργάτες απλά να γράψετε: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
10. Ανάγκες φιλοξενίας – παρακαλώ αναγράψετε εδώ τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της φιλοξείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται μόνον): σε χώρους ενδιαφέροντος στη Στέγη Χορού., πόροι, τεχνικές ανάγκες, και εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους της Στέγης. (μέχρι 200 λέξεις).
11. Περιγράψτε το πρόγραμμά σας και τον εαυτο σας σε ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
12. Περιγραφή έρευνας (μέχρι 300 λέξεις):
13. Κύριοι στόχοι/σκοπόι για τη διάρκεια της φιλοξενίας (μέχρι 100 λέξεις):
14. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού; Γιατί μπορείτε να το επιτύχετε μόνο στη Στέγη;
15. Παρακαλώ εξηγήστε την περετάιρω ζωή του προγράμματος πέρα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού.
16. Περιλάβετε λεπτομέρειες για την ιστορία καθώς επίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την περιγραφή σας.
17. Μια πρόσφατη φωτογραφία σας.
18. Γράψτε μερικές συνδέσεις με δείγματα της δουλειάς σας εάν έχετε στο διαδύκτιο ( μέχρι 3)

Απήχηση στην Κοινότητα

Πώς θα έρθετε σε επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας σας; Παραδείγματα: παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, διάλεξεις, κ.λπ. (μέχρι 200 λέξεις)

Φιλοξενίες καλλιτεχνών για επιμορφωτική ανάπτυξη

‘Όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να μοιραστούν την έρευνα τους
Να εξασκήσουν τη μεθοδολογία τους
Να συνδεθούν μέσα από τη σωματικότητα
Να αποκτήσουν γνώση μοιράζοντας πληροφορίες’

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να ανακαλύψουν, να εξασκήσουν και να μοιραστούν τις μέθοδους εργασίας τους με την κοινότητα των επαγγελματιών καλλιτεχνών χορού αλλά και την κοινότητα των ερασιτεχνών του χορού.

Η φιλοξενία είναι για χορευτές ή δασκάλους χορού και σωματικού θεάτρου.

Οι φιλοξενίες επιλέγονται από τους συντονιστές του προγράμματος και τη Dara Milovanovic (λέκτορας στο πρόγραμμα χορού του πανεπιστημίου της Λευκωσίας)

Η φιλοξενία θα αποτελείται από:

– 4 εβδομάδες φιλοξενίας χωρισμένες σε 2 περιόδους (άνοιξη και φθινόπωρο)
– Παρουσιάσεις δειγμάτων της εργασίας που έχει γίνει στο τέλος της κάθε περιόδου
– Μια δραστηριότητα που απευθύνεται στην Κοινότητα (παρουσίαση, εργαστήριο, ομιλία)
– Συμμετοχή στο εργαστήριο μίας εβδομάδας με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δάσκαλο συγκεκριμένης μεθόδου (το όνομα του οποίου θα ανακοινωθεί σύντομα)

Οδηγίες Αίτησης

Η Σ.Σ.Χ.Λ. κατέχει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό των συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα φιλοξενίας ενθαρρύνει προτάσεις από καλλιτέχνες που έχουν ως βάση την Κύπρο αλλά με τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν επίσης στο εξωτερικό στο μέλλον.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι προτάσεις πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου, ώρα 13.00, 2015

Χρονικό πλαίσιο:

Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν σε συμφωνία μεταξύ του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και του προσωπικού της Στέγης κατά τη διάρκεια των μηνών Απρίλιο με Ιούλιο και Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο 2015

Διαδικασία αίτησης:

Μπορεί να γίνουν προτάσεις για την ανάπτυξη σωματικών πρακτικών ή και μεθόδων και τρόπων κίνησης. Ενθαρρύνουμε προτάσεις από καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών χορού και κινησιλογικών πρακτικών όπως σύγχρονος χορός, αυτοσχεδιασμός με επαφή, πολεμικές τέχνες, street dance, σωματικό θέατρο, μπαλέτο, dance fitness, και οποιαδήποτε άλλη πρακτική. Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στη διδαχή άλλων επαγγελματίων χορού ή μέλη της κοινότητας μη χορευτές.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιτροπή θα συνεδριάσει στα τέλη Μαρτίου για να εξετάσει τις προτάσεις. Η επιτροπή αποτελείται από τους συντονιστές του προγράμματος και την Dara Milovanovic (λέκτορας στο πρόγραμμα χορού του πανεπιστημίου της Λευκωσίας)
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των υποβαλλόμενων δειγμάτων δουλειάς, την γνώση , εμπειρία και ικανότητα του δασκάλου, καθώς και τις προοπτικές υλοποίησης της εργασίας.

Προβολή στην κοινότητα , εκπαίδευση & τεκμηρίωση

Ο επιλεγμένος καλλιτέχνης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση ή εκδήλωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ανοιχτό μάθημα, εργαστήριο, ή ομηλία. Ενθαρύνονται οποιαδήποτε εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις προς την κοινότητα.
Οι καλλιτέχνες έχουν επίσης την υποχρέωση τεκμηρίωσης της δουλειάς τους κατά την παραμονή τους στη Στέγη. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την τεκμηρίωση θα παρέχονται στους επιλεγμένους καλλιτέχνες.

Έξοδα

Η Σ.Σ.Χ.Λ. θα παρέχει το χώρο εργασίας και μια αμοιβή 200-300 ευρώ (ανάλογα με το ποσό που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους παραγωγή και τρέχοντα έξοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του φαγητού, της μετακίνησης από και προς τη Στέγη χορού , υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού.
Η Στέγη θα παρέχει υπογραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες

Επίσκεψη

Ενθαρρύνουμε εκ των προτέρων επισκέψεις στη Στέγη χορού. Όλες οι επισκέψεις πρέπει να κανονιστούν εκ των προτέρων με τους συντονιστές του προγράμματος.

Αίτηση

Παρακαλούμε να μας στείλετε την πιο κάτω αίτηση ως συνημμένο κείμενο στο info@dancehouselemesos.com
1. Τίτλος μαθήματος:
2. Όνομα:
3. Ιθαγένεια:
4. Κύρια γλώσσα:
5. Ημερομηνία γέννησης:
6. Ανάγκες φιλοξενίας – παρακαλώ αναγράψετε εδώ τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της φιλοξείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται μόνον): σε χώρους ενδιαφέροντος στη Στέγη Χορού., πόροι, τεχνικές ανάγκες, και εάν σκεύεστε να χρησιμοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους της Στέγης. (μέχρι 200 λέξεις)
7. Περιγράψτε τη μέθοδο σας και τον εαυτο σας σε ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
8. Περιγραφή μεθόδου (μέχρι 300 λέξεις):
9. Κύριοι στόχοι/σκοπoί για τη διάρκεια της φιλοξενίας (μέχρι 100 λέξεις):
10. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού Λεμεσού; Γιατί μπορείτε να το επιτύχετε μόνο στη Στέγη;
11. Παρακαλώ εξηγήστε την ανάπτυξη και τη συνέχεια της συγκεκριμένης εργασίας πέρα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού.
12. Περιλάβετε λεπτομέρειες για την ιστορία καθώς επίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη του μαθήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την περιγραφή σας.
13. Μια πρόσφατη φωτογραφία σας.

Απήχηση στην Κοινότητα

Πώς θα έρθετε σε επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας σας; Παραδείγματα: παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, διάλεξεις, κ.λπ. (μέχρι 200 λέξεις)

Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – το πρόγραμμα υπόκειται σε πιθανές αλλαγές ανάλογα με την έγκριση χορηγίας από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

The comments are closed.

Ημερολογιο καταχωρησεων

September 2018
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930