Posts by dhlrootman

MOVING THE NEW Πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού Φιλοξενία καλλιτεχνών Απρίλιος-Δεκέμβριος 2015

March 25th, 2015 Posted by Uncategorized No Comment yet

Η Σ.Σ.Χ.Λ. δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών ‘MOVING THE NEW’. Το πρόγραμμα θα προσφέρει 13 φιλοξενίες στους τομείς της χορογραφικής ανάπτυξης και της επιμόρφωσης.
Η προθεσμία των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 13.00 μ.μ.

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί τους στόχους της Σ.Σ.Χ.Λ. που επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση και συνεχή πρόοδο των ντόπιων χορογράφων και χορευτών, στην ανάπτυξη κοινού και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Η Στέγη είναι μέρος ενός αυξανόμενου διεθνούς δικτύου, του EDN και προσφέρει στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες την ευκαιρία για προσωπική και καλλιτεχνική ανάπτυξη μέσα σε αυτό το δίκτυο επαφών.

Εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας, η Στέγη Χορού έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια φιλοξενίες για καλλιτέχνες μέσα από τη συμμετοχή της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ‘E-Motional Bodies and Cities’, ‘Act Your Age’, ‘Leim’ και μέσα από το Open House Festival.

Φέτος το πρόγραμμα φιλοξενίας θα χωριστεί σε δύο τομείς με διαφορετικές δραστηριότητες και δράσεις.

1.Φιλοξενία χορογραφικής έρευνας και ανάπτυξης (3 καλλιτέχνες)
2.Φιλοξενία επιμορφωτικής ανάπτυξης (3 καλλιτέχνες)

Συντονιστές του προγράμματος θα είναι οι: Λία Χαράκη (καλλιτέχνης/ Πρόεδρος του συμβουλίου της Σ.Σ.Χ.Λ) και ο Αργύρης Αργυρού (Διευθυντής διεθνών σχέσεων της Σ.Σ.Χ.Λ.)

Ο συνεργάτης μας στην Ευρώπη είναι ο Roberto Casarotto (OPERA ESTATE FESTIVAL and Centro per la Scena Contemporanea – Bassano del Grappa, Iταλία) για τις φιλοξενίες χορογραφικκής ανάπτυξης. Από την Κύπρο η Dara Milovanovic από το Πρόγραμμα χορού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τις φιλοξενίες επιμορφωτικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί και στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Φιλοξενίες καλλιτεχνών για χορογραφική ανάπτυξη

‘Προσφέροντας τις συνθήκες για να ανακαλύψει κανείς τον εαυτό του
Με το να ξοδεύει χρόνο για ό, τι φαίνεται τίποτα,
αλλά είναι το παν
που οδηγεί στη στιγμή της δημιουργίας!’

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να αρθρώσουν προφορικά και σωματικά τη δουλειά τους καθώς επίσης να τους καθοδηγήσει να ανακαλύψουν τη δική τους χορογραφική φωνή.

Η φιλοξενία είναι τόσο για νέους χορογράφους που έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και για πιο ώριμους καλλιτέχνες που θέλουν να δουν τη δουλειά τους με νέο μάτι.

Η επιλογή για τις φιλοξενίες θα γίνει από Επιτροπή διακεκριμένων καλλιτεχνών, και στελεχών πολιτιστικών οργανισμών από το διεθνή χώρο των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα.

Εκτός από τη δημιουργία και ανάπτυξη της δουλειάς τους, οι καλλιτέχνες θα μοιραστούν τη δημιουργική διαδικασία τους στη Στέγη μαζί με την κοινότητα μέσα από είτε ανοιχτές πρόβες, ή εργαστήρια, ή μέσα από ανοιχτό διάλογο με τον καλλιτέχνη.

Η φιλοξενία θα αποτελείται από:

– 6 εβδομάδες φιλοξενίας χωρισμένες σε 2 περιόδους (άνοιξη και φθινόπωρο)
– Χορογραφικές παρουσιάσεις των έργων σε εξέλιξη στο τέλος της κάθε περιόδου
– Συνεργασία με έναν σύμβουλο/ μέντορα που ο καλλιτέχνης μπορεί να προτείνει ή να επιλέξει από τη λίστα των συνεργατών μας
– Επανατροφοδότηση
– Παρουσίαση του έργου σε εξέλιξη στο Φεστιβάλ Open House
– Συμμετοχή στα καλοκαιρινά εργαστήρια στο Bassano del Grappa
– Μια δραστηριότητα που απευθύνετε στην Κοινότητα (παρουσίαση, εργαστήριο, ομιλία)
– Συμμετοχή σε διαλέξεις και ομιλίες σχετικές με τους τομείς παραγωγής και διαχείρισης
– Συμμετοχή στο εργαστήριο μίας εβδομάδας του Φεστιβάλ Open House με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μέντορα χορογραφικής έρευνας (θα ανακοινωθεί σύντομα)
– Παρουσίαση της παράστασης του τελειωμένου έργου τον Δεκέμβριο σε θέατρο στη Λεμεσό
– Διασυνδέσεις με τους οργανισμούς εταίρους μας στην Ευρώπη για την ευκαιρία της συνέχειας της έρευνας στο εξωτερικό στο μέλλον.

Οδηγίες Αίτησης

Η Στέγη χορού υποστηρίζει την ανάπτυξη της πειραματικής και διαθεματικής τέχνης και προσκαλεί νέους και ώριμους καλλιτέχνες να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν τη δημιουργία σόλο ή ομαδικής δουλειάς που ερευνά, προκαλεί, και επεκτείνει τα υπάρχοντα πρότυπα της παραστατικής πρακτικής.

Η Σ.Σ.Χ.Λ. κατέχει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό των συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα φοιλοξενίας ενθαρρύνει προτάσεις από καλλιτέχνες που έχουν ως βάση την Κύπρο αλλά με τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν και στο εξωτερικό στο μέλλον.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι προτάσεις πρέπει να παραληφθούν στις 26 Μαρτίου, ώρα 13.00, 2015

Χρονικό πλαίσιο:

Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν σε συμφωνία μεταξύ του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και του προσωπικού της Στέγης, κατά τη διάρκεια των μηνών Απρίλιο με Ιούλιο και Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο 2015

Διαδικασία αίτησης:

Μπορεί να γίνουν δεχτές προτάσεις για ανάπτυξη έργων σε εξέλιξη ή για εντελώς νέα έργα. Αφορά καλλιτέχνες χορού.

Διαδικασία επιλογής:

Μία επιτροπή διακεκριμένων καλλιτεχνών, και στελεχών πολιτιστικών οργανισμών από τον τοπικό και διεθνή χώρο θα συνεδριάσει στα τέλη Μαρτίου για να εξετάσει τις προτάσεις. Τα ονόματα των μελών της επιτροπής θα ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα.

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των δειγμάτων δουλειάς, την πρωτοτυπία των ιδεών του καλλιτέχνη, καθώς και την ενδιαφέρουσα προοπτική υλοποίησης του έργου.

Προβολή στην κοινότητα, εκπαίδευση & τεκμηρίωση

Ο επιλεγμένος καλλιτέχνης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση ή εκδήλωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανοιχτή πρόβα, προβολή, ή συζήτηση. Ενθαρύνονται οποιαδήποτε εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις προς την κοινότητα.

Οι καλλιτέχνες έχουν επίσης την υποχρέωση τεκμηρίωσης της δουλειάς τους κατά την παραμονή τους στη Στέγη. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την τεκμηρίωση θα παρέχονται στους επιλεγμένους καλλιτέχνες.

Έξοδα

Η Σ.Σ.Χ.Λ. θα παρέχει το χώρο εργασίας και μια αμοιβή 400-600 ευρώ (ανάλογα με το ποσό που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού). Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους παραγωγή και τα τρέχοντα έξοδα καθ’όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του φαγητού, της μετακίνησης από και προς τη Στέγη χορού, υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού.

Η Στέγη θα παρέχει υπογραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες

Επίσκεψη

Ενθαρρύνουμε εκ των προτέρων επισκέψεις στη Στέγη χορού. Όλες οι επισκέψεις πρέπει να κανονιστούν εκ των προτέρων με τους συντονιστές του προγράμματος.

Αίτηση

Παρακαλούμε να μας στείλετε την πιο κάτω αίτηση ως συνημμένο κείμενο στο info@dancehouselemesos.com

1. Τίτλος του έργου:
2. Όνομα:
3. Όνομα ομάδας χορού (κατά περίπτωση):
4. Ιστοσελίδα:
5. Ιθαγένεια:
6. Κύρια γλώσσα:
7. Ημερομηνία γέννησης:
8. Tίτλος του Project:
9. Πληροφορίες σχετικά με συνεργάτες-Απαριθμήστε κάθε συμμετέχοντα στη φιλοξενία με το όνομα τους, τον ρόλο τους, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης. Αν είστε ο μοναδικός καλλιτέχνης χωρίς οποιουσδήποτε συνεργάτες απλά να γράψετε: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
10. Ανάγκες φιλοξενίας – παρακαλώ αναγράψετε εδώ τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της φιλοξείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται μόνον): σε χώρους ενδιαφέροντος στη Στέγη Χορού., πόροι, τεχνικές ανάγκες, και εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους της Στέγης. (μέχρι 200 λέξεις).
11. Περιγράψτε το πρόγραμμά σας και τον εαυτο σας σε ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
12. Περιγραφή έρευνας (μέχρι 300 λέξεις):
13. Κύριοι στόχοι/σκοπόι για τη διάρκεια της φιλοξενίας (μέχρι 100 λέξεις):
14. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού; Γιατί μπορείτε να το επιτύχετε μόνο στη Στέγη;
15. Παρακαλώ εξηγήστε την περετάιρω ζωή του προγράμματος πέρα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού.
16. Περιλάβετε λεπτομέρειες για την ιστορία καθώς επίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη του προγράμματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την περιγραφή σας.
17. Μια πρόσφατη φωτογραφία σας.
18. Γράψτε μερικές συνδέσεις με δείγματα της δουλειάς σας εάν έχετε στο διαδύκτιο ( μέχρι 3)

Απήχηση στην Κοινότητα

Πώς θα έρθετε σε επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας σας; Παραδείγματα: παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, διάλεξεις, κ.λπ. (μέχρι 200 λέξεις)

Φιλοξενίες καλλιτεχνών για επιμορφωτική ανάπτυξη

‘Όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να μοιραστούν την έρευνα τους
Να εξασκήσουν τη μεθοδολογία τους
Να συνδεθούν μέσα από τη σωματικότητα
Να αποκτήσουν γνώση μοιράζοντας πληροφορίες’

Το πρόγραμμα φιλοξενίας στοχεύει στο να βοηθήσει τους καλλιτέχνες να ανακαλύψουν, να εξασκήσουν και να μοιραστούν τις μέθοδους εργασίας τους με την κοινότητα των επαγγελματιών καλλιτεχνών χορού αλλά και την κοινότητα των ερασιτεχνών του χορού.

Η φιλοξενία είναι για χορευτές ή δασκάλους χορού και σωματικού θεάτρου.

Οι φιλοξενίες επιλέγονται από τους συντονιστές του προγράμματος και τη Dara Milovanovic (λέκτορας στο πρόγραμμα χορού του πανεπιστημίου της Λευκωσίας)

Η φιλοξενία θα αποτελείται από:

– 4 εβδομάδες φιλοξενίας χωρισμένες σε 2 περιόδους (άνοιξη και φθινόπωρο)
– Παρουσιάσεις δειγμάτων της εργασίας που έχει γίνει στο τέλος της κάθε περιόδου
– Μια δραστηριότητα που απευθύνεται στην Κοινότητα (παρουσίαση, εργαστήριο, ομιλία)
– Συμμετοχή στο εργαστήριο μίας εβδομάδας με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δάσκαλο συγκεκριμένης μεθόδου (το όνομα του οποίου θα ανακοινωθεί σύντομα)

Οδηγίες Αίτησης

Η Σ.Σ.Χ.Λ. κατέχει ένα ισχυρό διεθνές προφίλ και συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό των συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα φιλοξενίας ενθαρρύνει προτάσεις από καλλιτέχνες που έχουν ως βάση την Κύπρο αλλά με τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν επίσης στο εξωτερικό στο μέλλον.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι προτάσεις πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου, ώρα 13.00, 2015

Χρονικό πλαίσιο:

Οι φιλοξενίες θα προγραμματιστούν σε συμφωνία μεταξύ του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη και του προσωπικού της Στέγης κατά τη διάρκεια των μηνών Απρίλιο με Ιούλιο και Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο 2015

Διαδικασία αίτησης:

Μπορεί να γίνουν προτάσεις για την ανάπτυξη σωματικών πρακτικών ή και μεθόδων και τρόπων κίνησης. Ενθαρρύνουμε προτάσεις από καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών χορού και κινησιλογικών πρακτικών όπως σύγχρονος χορός, αυτοσχεδιασμός με επαφή, πολεμικές τέχνες, street dance, σωματικό θέατρο, μπαλέτο, dance fitness, και οποιαδήποτε άλλη πρακτική. Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στη διδαχή άλλων επαγγελματίων χορού ή μέλη της κοινότητας μη χορευτές.

Διαδικασία επιλογής:

Η επιτροπή θα συνεδριάσει στα τέλη Μαρτίου για να εξετάσει τις προτάσεις. Η επιτροπή αποτελείται από τους συντονιστές του προγράμματος και την Dara Milovanovic (λέκτορας στο πρόγραμμα χορού του πανεπιστημίου της Λευκωσίας)
Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την καλλιτεχνική ποιότητα των υποβαλλόμενων δειγμάτων δουλειάς, την γνώση , εμπειρία και ικανότητα του δασκάλου, καθώς και τις προοπτικές υλοποίησης της εργασίας.

Προβολή στην κοινότητα , εκπαίδευση & τεκμηρίωση

Ο επιλεγμένος καλλιτέχνης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση ή εκδήλωση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ανοιχτό μάθημα, εργαστήριο, ή ομηλία. Ενθαρύνονται οποιαδήποτε εργαστήρια και άλλες εκδηλώσεις προς την κοινότητα.
Οι καλλιτέχνες έχουν επίσης την υποχρέωση τεκμηρίωσης της δουλειάς τους κατά την παραμονή τους στη Στέγη. Κατευθυντήριες γραμμές ως προς την τεκμηρίωση θα παρέχονται στους επιλεγμένους καλλιτέχνες.

Έξοδα

Η Σ.Σ.Χ.Λ. θα παρέχει το χώρο εργασίας και μια αμοιβή 200-300 ευρώ (ανάλογα με το ποσό που θα εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τη δική τους παραγωγή και τρέχοντα έξοδα καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας, περιλαμβανομένου του φαγητού, της μετακίνησης από και προς τη Στέγη χορού , υλικά και προμήθειες, ενοικιάσεις εξοπλισμού.
Η Στέγη θα παρέχει υπογραμμένες επιστολές υποστήριξης για εξωτερική χρηματοδότηση και μπορεί να προσφέρει συμβουλές για πιθανούς χρηματοδότες

Επίσκεψη

Ενθαρρύνουμε εκ των προτέρων επισκέψεις στη Στέγη χορού. Όλες οι επισκέψεις πρέπει να κανονιστούν εκ των προτέρων με τους συντονιστές του προγράμματος.

Αίτηση

Παρακαλούμε να μας στείλετε την πιο κάτω αίτηση ως συνημμένο κείμενο στο info@dancehouselemesos.com
1. Τίτλος μαθήματος:
2. Όνομα:
3. Ιθαγένεια:
4. Κύρια γλώσσα:
5. Ημερομηνία γέννησης:
6. Ανάγκες φιλοξενίας – παρακαλώ αναγράψετε εδώ τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της φιλοξείας, που μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται μόνον): σε χώρους ενδιαφέροντος στη Στέγη Χορού., πόροι, τεχνικές ανάγκες, και εάν σκεύεστε να χρησιμοποιήσετε τους εξωτερικούς χώρους της Στέγης. (μέχρι 200 λέξεις)
7. Περιγράψτε τη μέθοδο σας και τον εαυτο σας σε ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ:
8. Περιγραφή μεθόδου (μέχρι 300 λέξεις):
9. Κύριοι στόχοι/σκοπoί για τη διάρκεια της φιλοξενίας (μέχρι 100 λέξεις):
10. Τι ελπίζετε να επιτύχετε μέσα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού Λεμεσού; Γιατί μπορείτε να το επιτύχετε μόνο στη Στέγη;
11. Παρακαλώ εξηγήστε την ανάπτυξη και τη συνέχεια της συγκεκριμένης εργασίας πέρα από τη φιλοξενία στη Στέγη χορού.
12. Περιλάβετε λεπτομέρειες για την ιστορία καθώς επίσης και τη μελλοντική ανάπτυξη του μαθήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την περιγραφή σας.
13. Μια πρόσφατη φωτογραφία σας.

Απήχηση στην Κοινότητα

Πώς θα έρθετε σε επαφή με την κοινότητα κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας σας; Παραδείγματα: παρουσιάσεις, εργαστήρια, συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, διάλεξεις, κ.λπ. (μέχρι 200 λέξεις)

Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – το πρόγραμμα υπόκειται σε πιθανές αλλαγές ανάλογα με την έγκριση χορηγίας από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

‘double days’ της Εύης Δημητρόυ, Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης

Parallel Events of the Cyprus dance platform at Dance House Lemesos Organized by Dance House Lemesos

February 28th, 2015 Posted by Uncategorized No Comment yet

It is with great pleasure that the Dance House Lemesos announces the programme for the Dance Platform’s parallel events that will take place at the space of D.H.Lemesos before and after the performances at the Rialto theatre.

The events include performances that have been presented within 2014 in Cyprus or abroad and now have the chance to be viewed by the platform audience. There will also be a round table discussion for artists and international guests, a master class for professionals by Marie Brolin-Tani and a closing party.

All events are free


Saturday 7th March
11:00: Round table discussion.

Introduction of artists with the Platform’s international guests, presentation of their organizations and an open discussion about possibilities of collaborations.

Performances:

18: 00-18: 20 Aneesha Michael – Quest
18: 30-19: 10 Evie Demetriou – Double Days

Sunday 8th March

11: 00-13: 00 Master class for professional dancers with Marie Brolin-Tani.

The Artistic Director of the new Black Box Dance Company, Marie Brolin-Tani, is looking forward to meeting the Cyprus dancers in a training class. As she mentions ‘after a contemporary barre, we will work on some short repertoire and finish with an after talk about differences and similarities in the dance fields of our countries.’

Performances:

18: 00-18: 30 Petros Konnaris – Nude the Tree
18: 40-18: 55 Harry Kousios – The Time Quality

22:30 Dance Platform Closing Party.

Dance House Lemesos is at Andrea’s Drousiotis 17,first floor, Heroes Square, Limassol.

The Parallel events are sponsored by the ministry of education and culture in Cyprus- cultural services!

Giulia Galvan — Léim placement for module B

August 26th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Giulia during her placement she interviewed a number of Dance Companies—voice interviews, discussing about their performances during the Summer Dance Festival—of NEW DANCE MOVEMENT. All the material of the interviews will be soon available for public sharing.

Giulia Galvan
Language and dance professional with a strong background in dramaturgy.

Based in Vicenza, Italy, previously she lived in Trieste and Berlin.
 She has been active in the contemporary dance industry since 2006 as a dramaturge, curator and as a language professional-interpreter and translator in English, German, Spanish and French.

giuliagalvan@gmail.com
www.giuliagalvan.it

Below is her feedback on the Festival.

Dream on by pelma

A journey through imagination, where the stories sprayed on the walls of the Limassol buffer zone come to life thanks to dancing creatures who gradually take possession of forgotten places and then conquer more well-known places, while they are followed by a crowd of audience members, looking like the children of the legend of the Pied Piper of Hamelin. This time, with a happy ending.

Shaded garden by Aelion dance company

The magic of gathering around a screen as if it were a bonfire in a previously unknown, mysterious garden right in the middle of the city of Limassol. A kaleidoscope of adventures, narrated through the ancient art of Chinese shadows.

Room 6 by Chorotheatro Omada Pende

Multiple layers intersect in a frantic quest for appeasement, reconciliation between reality and its representation, expectation and probability, courage and fear. An impressive transformation of the chosen location.

Four sale by aRtittude

A disturbing auction where women are, once more, considered goods to be marketed. A reminder of how the era of slavery is not so far back in time after all.

Τhey Came by Elena Antoniou

A dance piece whose reflective mood completely overwhelms the space where the choreographer chose to set it. There might be a war outside. Here, time expands and a sense of waiting grows.In the dust, three characters meet in their mutually perceived breath, pace, climax and falling.

LÉIM is an innovative piece of action research, offering selected participants the opportunity to undertake a personal and collective professional leadership development journey in organisations with a high degree of expertise in dance both in their own countries and the EU.

Led by Dance Ireland (IE) in partnership with CSC /Bassano del Grappa (IT), Dance House Lemesos (CY), Mercat de les Flors Barcelona (ES) and TanzHaus nrw Düsseldorf (DE), LÉIM is a 2-year cooperation project financed by the EU Culture 2007-2013 Programme.
http://www.leimproject.eu/about/

Dance Ignition Lab – Call for Participation

August 16th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Tranås

A part of the Coracle Europe partnership
5th – 19th November 2014
Call for Participation Deadline for applications: 31st August 2014

Kultivera (www.kulturresidens.com) is seeking applications to participate in Dance Ignition Lab:

Tranås, a new model of research residency, which aims to stimulate discussion, debate, and to iden-
tify new ways of working across multiple disciplines and cultural contexts.

Dance Ignition Lab is a concept developed by Sheila Creevey MBA – dance artist, manager and

consultant, who will curate and facilitate the residency. This project is a co-production by Sheila

Creevey and Kultivera; connecting creativity through the Coracle Europe Partnership.

Click the link below to learn more:
Dance Ignition Tranas – Call

maxresdefault

Work Relation 2014 – A film by Marina Abramović, in collaboration with adidas

July 16th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

adidas teams with performance art icon Marina Abramović for a collaborative film project celebrating the 2014 FIFA World Cup™ in Brazil. https://www.facebook.com/MAIhudson

adidas presents its collaboration with performance artist Marina Abramović, unveiling an original, short video celebrating the brand’s partnership and support of the 2014 FIFA World Cup™ in Brazil. The three-minute film captures the first ever re-staging of Abramović’s iconic 1970s performance “Work Relation”—which focuses on commitment, teamwork and the strength found in togetherness—reimagined through the lens of the 2014 FIFA World Cup™. This marks adidas and Abramović’s first project together and demonstrates the many parallels that exist between the artist’s piece and the play of any team sport.

First performed in 1978 by Abramović and her partner at the time Ulay, the original “Work Relation” was a groundbreaking form of performance art unveiled at the Theatre ann Rijn in Arnhem, The Netherlands. The original piece–seen reenacted in this film for the first time since 1979—consisted of three sequences, each presenting a unique model for transporting stones from one end of a room to another. Using only buckets and human labor, the three models compare and contrast systems of cooperation and efficiency, with the participants’ bodies serving as the medium.

The 2014 execution of Abramović’s “Work Relation” revisits these same themes of the original, while also paying tribute to adidas’ partnership with the 2014 FIFA World Cup. In the reenacted piece, eleven performers from varying walks of life reference the total members of a soccer/football team. Together, the performers harness the fundamental principles of the sports world – teamwork, discipline and perseverance –to once again transport stones from one side of the room to the other.

The resulting performance conjures the ethos of adidas and the spirit of collaboration inherent to a global competition like the 2014 FIFA World Cup™ in Brazil.

http://www.immaterial.org
http://www.adidas.com

Based on the original “Work Relation” by Marina Abramović and Ulay, 1978

Creative Director: Marco Brambilla
Director: Dustin Lynn
Director of Photography: John Schmidt
Editor: Akiko Iwakawa
Audio Mix: Elizabeth McClanahan
Music: Dustin Lynn

Location: Pioneer Works, Brooklyn, New York

Produced by Subject

In association with the Marina Abramović Institute + adidas

Performers:

Giuliano Argenziano
Victoria Velasco
Billy Zhao
Paula Garcia
Allison Brainard
Thomas Kelly
Hugo Huerta
Serge Le Borgne
Noah Blumenson-Coook
Rebecca Davis
Maria Herranz

Screen Shot 2014-07-17 at 1.08.19 AM

Παράταση για ακόμα μια εβδομάδα (μέχρι 21/7) για το Πρόγραμμα Φιλοξενίας ΑΥΓ/ΣΕΠ 2014 – RESIDENCY

July 16th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Παράταση για ακόμα μερικές μέρες.

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ

02-programma-eflyer_FINAL

11ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού Χορευτών και χορογράφων Κύπρου 18 – 27 Ιουλίου 2014, Λεμεσός…Λευκωσία!

June 25th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2004, και κατάφερε να γίνει μια απο τις σημαντικότερες διοργανώσεις σύγχρονου χορού στην Κύπρο. Μετά από 10 χρόνια της διοργάνωσης στη Λεμεσό, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία κι έγινε ένας θεσμός που αγκαλιάστηκε απο τον κόσμο της πόλης, το φεστιβάλ πραγματοποιείται φέτος και στην Λευκωσία! 

02-programma-eflyer_FINAL

foundation

13ο Φεστιβάλ Χορού Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων

June 25th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Η μεγάλη γιορτή του σύγχρονου ελληνικού χορού, το Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, συμπληρώνει φέτος 13 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς και φιλοξενείται για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 9 μέχρι τις 29 Ιουνίου.

8597609828_860fcfb6ff_h

ΒΙΒΛΙΑ που αξίζει να διαβάσεις

June 24th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Η Στέγη Χορού προτείνει
ΒΙΒΛΙΑ που αξίζει να διαβάσεις/Book Recommendations

http://www.amazon.com/A-Choreographers-Handbook-Jonathan-Burrows/dp/0415555302

Calls for Proposals and Applications // K3 – Centre for Choreography | Tanzplan Hamburg at Kampnagel

June 23rd, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

K3 – Centre for Choreography | Tanzplan Hamburg at Kampnagel is a comprehensive centre for expertise in the field contemporary dance and choreography, artistic research and dance outreach.

Residency Programme 2015/2016
http://www.k3-hamburg.de/en/ausschreibungen/

wednesday-top

internationale tanzmesse

June 21st, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

Τέσσερις ημέρες, 11 χώροι, 60 εταιρείες (dance companies) στη σκηνή, 160 εκθέσειακα περίπτερα από 40 χώρες που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 400 ομάδες χορού.
27 -30 Αυγούστου στο Ντίσελντορφ για την 10η έκδοση του Tanzmesse του. Ως επαγγελματίας χορoύ, δεν θέλεις να χάσεις αυτό το γεγονός.

Μάθε περισσότερα εδώ
tanzmesse-nrw.com/

 

tumblr_n10nb0TY4u1st5lhmo1_1280

Πρόγραμμα Φιλοξενίας ΑΥΓ/ΣΕΠ 2014 – RESIDENCY

June 19th, 2014 Posted by Uncategorized No Comment yet

ΞΕΚΙΝΑΜΕ…

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Residency της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού θα γίνονται δεκτές μεταξύ 19 Ιουνίου και 14 Ιουλίου του 2014. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:. 14 Ιουλίου 2014, 00:00 (μεσάνυχτα).

Ημερολογιο καταχωρησεων

August 2018
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031